Cégelapítás telefonon (06) 30 748 1536
Cégbejegyzés
 

Betéti társaság alapítás (Bt alapítás)

A betéti társaság a családi vállalkozások egyik közkedvelt formája, hiszen a társasági törvény a betéti társaság vagyonával kapcsolatban nem határoz meg minimum összeget és a működéssel kapcsolatos költségek is kedvezőbben alakulnak, mint például egy Kft. esetében.

Töltse ki az űrlapot és akár 1 napon belül elvégezzük cégalapítását.

További információt a (06) 30 748 1536 telefonszámon, illetve az info@cegbejegyzok.hu e-mail címen adunk.

Kapcsolattartó
neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
 
Gazdasági társaság
cégnév:
A cégnévnek legalább a vezérszót és a választott cégforma megnevezését (pl.: kft., bt., stb.) kell tartalmaznia.
A vezérszó a cégnévben az első helyen áll, a vezérszó elősegíti a cég azonosítását (pl.: Vezérszó Bt.)
A cégnévnek különböznie kell az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől.   Bt.
székhely:
A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása történik.


irányítószám:
település:
utca:
házszám:
telephely:
A telephely a cég tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen (címen), de a székhellyel azonos településen található.)


irányítószám:
település:
utca:
házszám:
fióktelep:
A cég fióktelepe olyan telephely, amely más településen, illetve más országban van, mint a cég székhelye.


irányítószám:
település:
utca:
házszám:
cég e-mail elérhetősége:
tevékenységi körök:
főtevékenység:
A gazdasági társaság "főprofiljába" tartozó tevékenység. A társaság létesítő okiratában és cégadataiban kizárólag egy főtevékenység feltüntetésére van lehetőség. Kérjük, hogy a TEÁOR KÓDOK link alatt válassza ki a tevékenység teáor kódját és vesszővel elválasztva irja be a kívánt tevékenységeket az itt találhatü mezőbe (pl: 2111,2113).


TEÁOR KÓDOK
egyéb tevékenységek:
A társaság által végezni kívánt további tevékenységeket itt tudja megadni a nyomtatványkitöltő program segítségével.

A gazdasági társaság "főprofiljába" tartozó tevékenység a társaság főtevékenysége. A társaság létesítő okiratában és cégadataiban kizárólag egy főtevékenység feltüntetésére van lehetőség. A társaság a főtevékenységen kívül folytathat más tevékenységet is, amelyet jogszabály nem tilt. A társaság valamennyi tevékenysége feltüntethető a társaság létesítő okiratában, a társaság főtevékenysége viszont kötelező tartalmi eleme a létesítő okiratnak. Amennyiben a társaság új tevékenységet kíván végezni - ha csak a társaság tevékenységi köre változik -, úgy azt illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnál, vagy a bejelentés az adóhivatalnál erre rendszeresített bejelentő lapon is megtehető. Az új tevékenység egyszerű és díjmentes bejelentésén túl amiatt sem célszerű túl sok tevékenységgel teletűzdelni a létesítő okiratot, mert ebben az esetben a társaság által ténylegesen nem is végzett tevékenységekkel kapcsolatban is előírhat adatközlési kötelezettséget a statisztikai hivatal.

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.Kérjük, hogy a TEÁOR KÓDOK link alatt válassza ki a tevékenység teáor kódját és vesszővel elválasztva irja be a kívánt tevékenységeket az itt találhatü mezőbe (pl: 2111,2113).TEÁOR KÓDOK
tagok adatai:
beltag:
Betéti társaságnál legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.


természetes személy:
név:
anyja neve:
lakcím:
nem természetes személy tag esetén:
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
kültag:
Betéti társaságnál legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.


természetes személy:
név:
anyja neve:
lakcím:
nem természetes személy tag esetén:
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
társaság vagyona:
A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges, amely állhat pénzbeli hozzájárulásból és/vagy nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból). Betéti társaságnál nincs előírva kötelezően a jegyzett tőke minimális összege, azonban javasolni szoktuk, hogy a jegyzett tőke összege legalább a társaság alapításával és az indulással kapcsolatos költségeket fedezze.


  Ft.
összetétele:
készpénz:   Ft.
apport:
Az apport (nem pénzbeli hozzájárulás) bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet.


  Ft.
rendelkezésre
bocsátás módja:
tagok
hozzájárulásának mértéke:
beltag:
Nincs meghatározva minimális összeg.


  Ft.
kültag:
Nincs meghatározva minimális összeg.


  Ft.
képviseletre
jogosult személyek:
A betéti társaság ügyvezetésére, törvényes képviseletére jogosult személy. Betéti társaság esetében a társaság képviseletét az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el.


Az üzletvezetésre, képviseletre és a cégjegyzésre valamennyi beltag jogosult:

Az üzletvezetésre, képviseletre és a cégjegyzésre valamennyi kültag jogosult:

A társaság üzletvezetésre, képviseletre és a cégjegyzésre ez a személy jogosult:

név:
anyja neve:
lakcíme:
szig.sz.:
lakcímkártya száma:
adóazonosító/adószám:
megjegyzés:
A fenti adatok helyességéről meggyőződtem, a cégbírósági eljárás megindításához kérem a megkeresésüket
Kérem írja be ide:   ezt a számot:   "háromszáznyolcvanhárom"


Az űrlap megfelelő kitöltését és elküldését követően automatikus visszajelzést kap tőlünk és munkatársunk további egyeztetés céljából telefonon megkeresi Önt.

 
 
Bt. alapítás
 
Kft. alapítás
 
Rt. alapítás
miért válasszon minket?
Név:
Telefonszám:
 
 
Bt alapítás, Betéti társaság alapítás, Cégalapítás betéti társaság | 2009 Minden jog fenntartva. | Honlapkészítés | Google PageRank